Välkommen

Välkommen till Skaraborgs Fjodhästförenings hemsida. Vi är en förening under Svenska Fjordhästföreningen.

Planerade aktiviteter 2019

24 febr
Årsmöte, Swedish Match, Tidaholm

19 april
KM i hoppning, Vara

28 april
Brukstävling, Broddetorp

19 maj
Vårutflykt, Broddetorp

18-21 juli     
SM för Fjordhästar, Västervik

17-18 augusti
Melemsläger, Tråvad

september?
KM i Dressyr

november?
KM Bruksridning (i samband med DM)

 

 

 

Motioner

TILL LOKALFÖRENINGARNA I SVENSKA FJORDHÄSTFÖRENINGEN


Ämne: Motioner till riksstämman


SFF är inte uppbyggt på enskilt medlemskap utan enskild medlem tillhör en lokalförening och är på så
vis indirekt medlem i SSF enligt stadgarna. Det innebär att enskild medlem inte direkt kan lämna
motion till årsstämma, utan motioner måste först godkännas av lokalavdelning.

Enskild medlem skickar motion till berörd lokalavdelning, som behandlar motionen och antingen
avslår den, eller skickar den vidare till SFF:s riksstämma i oförändrad eller modifierad form. Före
riksstämman behandlar SFF:s styrelse motionerna och lämnar förslag till beslut till riksstämman.

Enligt SFF:s stadgar måste motion kunna antas eller avslås i sin helhet. Det innebär att motion endast
bör innehålla en fråga, eller vara tydligt uppdelad (punkt a, b, c, osv) så att beslut kan fattas var för sig
i dessa frågor.

Motion som på riksstämman leder till diskussion som för sakfrågan vidare innebär oftast att
motionen rent formellt måste avslås, men stämman uppdrar åt någon (t.ex. styrelsen,
tävlingskommittén eller vad som är relevant) att arbeta vidare med frågan. Ett sådant förfarande
innebär inte att sakfrågan ”avslås”, utan bara att frågan inte finns uttryckt tillräckligt tydligt för att
kunna beslutas.

Motion från enskild medlem som inkommer direkt till SFF riks kommer inte att behandlas.
Lokalföreningarnas styrelser bör informera sina medlemmar om hur motionsförfarandet går till.

Motion till SFF:s årsstämma den 12 april 2015 ska vara SFF:s styrelse tillhanda senast 1 mars 2015.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)