Välkommen

Välkommen till Skaraborgs Fjodhästförenings hemsida. Vi är en förening under Svenska Fjordhästföreningen.

Planerade aktiviteter 2019

24 februari
Årsmöte, Swedish Match, Tidaholm

19 april
KM i hoppning, Vara

28 april
Brukstävling, Broddetorp
Inställd

19 maj
Vårutflykt, Broddetorp

9 juni
Träningsdag, Vara

18-21 juli     
SM för Fjordhästar, Västervik

17-18 augusti
Medlemsläger, Tråvad

17 november

KM Bruksridning (i samband med DM)

24 november
KM i Dressyr, Vara hästsportklubb

 

 

 

Brukbarhetstest

Brukbarhetstester   är lättare mål/prov att öva mot med unghästen i enlighet med unghästplanen.   Men självklart kan de även göras av/med äldre hästar. Diplom delas ut på årsmötet   för de godkända proven.
 
  Nivå 1, från 4 mån,
  hästen skall kunna lyfta hovar, ledas i grimma och stå uppbunden. Man går en   liten sväng med hästen, ställer den i en spilta där man även lyfter på   hovarna. Kontrollanten bedömer momenten efter skalan ej godkänd, godkänd   eller väl godkänd. Han bedömer även helhetsintrycket.
 
  Nivå 2 från 1 år
  lasta. Du ska lasta din häst i och ur en transport. Här bedöms hur hästen   beter sig under lastning, i transporten, urlastning samt helhetsintryck även   här är skalan ej godkänd, godkänd eller väl godkänd.
 
  Nivå 3 från 2 år
  Här ska du tränsa och sela din häst samt tömköra den i åttvolt med halt så   kontrollanten ser hur den reagerar på dina hjälper. Bedömningspunkterna är   Selning, tränsning, tömkörning samt helhetsintryck
 
  Nivå 4 från 2 år
  a) Tömkörning av hinderbana. Här ska hästen tömköras genom en liten   hinderbana som kan bestå av serpentiner mellan koner, gå mellan bommar,   halter mm Man bedömer då hästens förståelse, Hästens samarbetsvilja, temperament   samt helhetsintryck.
  b) tömkörning med linor och svängel. Här ska du spänna för linor och svängel   innan du tömkör hästen en liten runda. Man bedömer då hästens förståelse,   Hästens samarbetsvilja, temperament samt helhetsintryck.
 
  Nivå 5 från 3 år
  a) löshoppning Du löshoppar din häst det som bedöms är Hästens teknik, hästens   bjudning, hästens taxeringsförmåga, temperament samt helhetsintryck.
  b) spänna för och dra rockard. Här bedöms anspänning, körning i skritt,   körning i trav, halt, temperament och helhetsintryck.
 
  Nivå 6 från 4 år
  a) ridborgarmärket,
  b) dressyrkörning,
  c) draglagsprov. Här bedöms anspänning, lydnad, dragvillighet, körning genom   tre hinder, halter och helhetsintryck.
 
  Åldersnoteringarna är endast lägsta ålder för att ha något att öva mot med   sin unghäst, äldre hästar får självklart också deltaga. Proven blir ett   kvitto på vad du och hästen kan. Kanske bra som delmål för våra unga eller   inte så erfarna fjordhästvänner som en förberedelse innan de kommer ut på   tävlingsbanan. Kan även vara bra vid köp av ny häst att ha lättare mål för att komma igång.

 

Brukbarhetstest (officiell version)

Brukbarhetstesterna är till för att vara ”milstolpar” i hanteringen och utbildningen av din unga fjordhäst. Testerna är nivåindelade enligt följande:

 Nivå 1 från 4 mån.

Visa vid hand, vara uppbunden och lyfta hovar.

 Nivå 2 från 1 år.

Lasta hästen med hjälp av medhjälpare

 Nivå 3 från 2 år.

Tränsa ,sela och tömköra

 Nivå 4 från 3 år.

A Tömkörning av hinderbana                  

B Tömkörning med linor och svängel                                                     

 Nivå 5 från 3 år.

A Löshoppning                                        

B Spänna för och dra rockard                  

 Nivå 6 från 4 år. 

A Ridborgarmärket                                                                                                    

B Dressyrkörning                                     

C Draglagsprov                                        


Nivå 1-3 Bedöms av kompetent person utsedd av lokalföreningens styrelse. Alt. ridledare, körinstr. eller likvärdig kompetens.

Nivå 4-6 spår A Bedöms av lägst ridledare.                 

Niva 4-6 spår B+C Bedöms av körinstruktör alt. lägst ridledare.

Efter godkänd nivå tilldelas hästen brukbarhetsdiplom.

Brukbarhetsdiplomens färger:                 

nivå 1= gul

nivå 2= rosa

nivå 3= ljusblå

nivå 4= grön

nivå 5= grå

nivå 6=beige

 

Anvisning och bedömning vid brukbarhetstest för fjordhäst.

Nivå 1

Hästen skall iförd grimma framvisas av sin ledare i skritt. Hästen skall bindas upp och då visa ett lugnt temperament. Vid lyftande av hovar skall hästen villigt lyfta sina hovar samt villigt hålla hoven uppe.

Nivå 2

Domaren bedömer hästens reaktioner och samarbetsvilja vid på och urlastning i transport samt hästens beteende inne i transporten. Medhjälpare och ev. sällskapshäst får användas.

Nivå 3

Domaren bedömer hästens beteende vid tränsning och selning. Vid tömkörning bedöms hästens förståelse för kommandoord och hjälper.

Nivå 4

Bedömning sker av hästens samarbetsvilja, förståelse för kommandoord, hjälper samt hästens temperament.

Nivå 5

A: På löshoppningen bedöms hästens teknik, framåtbjudning, taxering och temperament.

B: Domaren bedömer anspänning, körning i skritt och trav samt halt.

Nivå 6

A: Domaren bedömer enligt SRFs regler för ridborgarmärket, dvs. skritt, trav och galopp under ryttare.

B: Hästen skall köras debutantprogrammet med godkänd poängsumma. (se SRFs TR)

C: Draglagsprov med lass och vikt anpassat till terrängen. Minst tre lydnadshinder skall ingå.  Domaren dömer anspänning, lydnad, dragvillighet och halter.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)